Dotační projekty

Společnost MP MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o. se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 


Název projektu: Vybudování centra pro vývoj a prototypování automatizovaných výrobních zařízení společnosti MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o.


Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012266
Cíl projektu: Vybudování pracoviště pro realizaci vývoje vysoušecích kabinetů MP DRY Cabinet a automatizovaných pracovišť s využitím robotických řešení. Tento projekt je financován za podpory EU.
Datum zahájení projektu: 24.11.2017
Datum ukončení projektu: 31.12.2019
Způsobilé výdaje projektu: 7.671.500,00 Kč

 

 logo_dotace

V rámci projektu s názvem "Vybudování centra pro vývoj a prototypování automatizovaných výrobních zařízení společnosti MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o." byly pořízeny tyto nové technologie:


- laser
- montážní pracoviště
- svářecí pracoviště
- počítačový HW pro konstrukční oddělení


Na těchto zařízeních je možno provést pro jiné subjekty za tržních podmínek tyto vývojové služby a následně související zkoušky:


- návrh mechanických dílců
- návrh elektrických schémat
- výroba prototypů mechanických dílců a sestav

 

 

 

Název projektu: Zvýšení exportních příležitostí společnosti MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o.


Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013330
Cíl projektu: Záměrem projektu je posílení růstových motivací společnosti, její schopnosti a marketingové připravenosti expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Tento projekt je financován za podpory EU.
Datum zahájení projektu: 23.4.2018
Datum ukončení projektu: 31.8.2020
Způsobilé výdaje projektu: 4.356.892,00 Kč

 logo_dotace