Kontrola prvních kusů, poloautomatická optická inspekce

Popužívají se pro kontrolu prvních kusů DPSv a namátkovou kontrolu. Kontrola prvních kusů a AOI není totéž, při kontrole prvních kusů jde o to co nejrychleji, aniž máme k dispozici
naprogramované a odladěné AOI zařízení, velmi rychle zkontrolovat první kusy nové série nového výrobku, zda výrobní linka, zvlášť osazovací automaty, jsou správně nastaveny.

Nabízíme dva systémy, ExtraEye a Quins, přičemž oba dva systémy mají své přednosti, které přijodou vhod různým zákazníkům.

Extra Eye

Vyvinutý lidmi připravující v praxi elektronickou montáž.

Zařízení se neprogramuje, naimportují se pouze data: (ascii data pro osazovací automat, výkres DPS, případně ještě rozpiska materiálu (BOM))
Software je velmi intuitivní. Příprava dat trvá do pěti minut (!). Software pak v poloautomatickém módu ukazuje obsluze obrázek součástky versus místo na výkresu a údaje o součástce
Obsluha tak velmi rychle dokáže rozhodnout o správnosti osazené součástky bez desítek sekund pro každou součástku, které by jinak strávila hledala na složitém panelu avýkresu
Poloautomatická inspekce je navíc může být urychlena standardní SW funkcí automatické kontroly : pokud první součástka daného je manuálně označena jako správná, software pak součástky stejného skladového čísla
na DPS otestuje automaticky, podle této první součástky.
Software rovněž zabezpečuje, aby žádná součástka nebyla v manuálním/poloautomatickém módu opomenuta.

Díky zařízení ExtraEye je kontrola prvních kusů případně rychlá (0,5-5 sec na jednu součástku) a spolehlivá.

Systém má navíc jako opci softwarovou funkci automatické inspekce.
Součástky je možno učit do knihovny a tak poté opakovanou kontrolu prvního kusu zcela zcela automatizovat či zařízení použít jako jednoduché základní
AOI pro malé série.

Standardní funkci ExtraEye je automaticky vytvářený přehledný protokol s nalezenými chybami a pro možnost urychlení poloautomatické inspekce je možno pracovat porovnáváním se zlatou deskou.
Zákazníci ExtraEye získávají bezplatné doživotní upgrade software a rovněž statistické funkce ze zjištěných chyb.

Software ExtraEye, které se dá pořídit samostatně na HW, umožňuje zpracovávat obraz i z jiného zdroje než ze kameraboxu ExtraEye, např. digitálního fotoaparátu nebo zařízení AOI, a být tak efektivním rošířením např. vašeho AOI
zařízení pro kontrolu prvních kusů.

Max. rozměr DPS v kameraboxu ExtraEye:

ExtraEye 3020: 400x380 mm
ExtraEye 4020: 540x500 mm
Na přání je možno vyrobit i větší velikost DPS .


Quins

Quins jsou efektivní a solidní poloautomatické zařízením a systém pro kontrolu osazených, zápejených a zalakovaných DPS v prototypovém a malosériovém množství.

Základem je patentovaná metoda optické poloautomatické software Quins Easy, kdy je testovaná DPS střídavě promítána proti uložené zlaté desce. Obsluha v případě chyby jako chybějící nebo pootočená součástka, zkrat
chybějící pájka, spálenina, tombstone. atd. najedou problikávající chybu vydí a kliknutím myši ji označí a klasifikuje.

Jako opce je možno použít funkce FAI Quins EasyPlus. V tomto případě se promítají na testovanou DPS navíc i polohy a obrys pouzdra součástek tak zrak obsluhy dále upřesňován a zároveň SW zabezpečuje, aby obsluha žádnou součástku neopomenula.
Quins EasyPlus není potřeba programovat, jen se načtou ASCii data pro osazovací automat a případně rozpiska materiálu BOM.

SW Opce prozařízení Quins

Quins Repair: SW balíček pro opravárenské pracoviště umožńuje vyvolávání prohlížení zjištěných chyb na DPS opravárenským pracovníkem a záznamy eviduje opravy
Quins Statics: SW balíček pro třídění a evidenci zjištěných chyb SW Quins Easy a umožňuje vytvářet různé statistické výkazy pro kontrolu kvality výroby.

Zákazníci Quins získávají bezplatné doživotní upgrade svých licencí software a rovněž bezplatnou technickou pomoc výrobce přes vzdálený přístup přes internet.

Hardwarové opce:

Ultrafialový osvit umožňující kontrolu laku a zalévacích hmot po jejich aplikaci.
Červený osvit umožňující kontrolu neosazených desek plošných spojů při jejich prototypové výrobě nebo před osazením.

Maximální rozměr
DPS Quins LC20 : 432x300 mm
DPS Quins LC20Big: 600x430 mm