Test

C-LINK ? Test

Spojení mezi Testováním a Opravováním Integrovaná softwarová sada nástrojů provádí kontroly, zda DPS je správně navržena z hlediska možnosti provádění testů – Design for Testability, automatizuje náročný proces návrhu testovacího adaptéru a generuje popis testovacích elektrických uzlů.

V opravářských stanicích jsou pak na obrazovce dostupná všechna data o deskách, jako jejich nákresy, schémata, data o součástkách a výrobních stroji, aby pomohly opraváři zajistit, že bude vyměněn správná součástka, který selhala.

Analýza testování C-LINK umožňuje uživateli definovat kritéria přístupnosti každé DPS. Uživatel může nastavovat údaje jako jsou velikost plošky, která bude pro test použita, vzdálenost mezi dvěma testovacími body, vzdálenost k okraji desky, vzdálenost k součástce, atd.

C-LINK generuje kompletní mnohosměrovou (nahoru, dolů, doleva a doprava) přístupnost všech modelů desek.

Elektrické sítě, které nejsou přístupné, jsou zapsány a hlášeny spolu s důvodem, proč k nim nebyl přístup, takže uživatel získává kompletní přehled problémů při testování konkrétní DPS.

Pro uživatele je užitečné, že může analýzu testu modelu CAD spustit předtím, než je deska hotova.

Takto mohou být problémy s přístupností detekovány a vyřešeny již v ranné fázi procesu, díky čemuž vznikají spolehlivější a levnější armatury.

Návrh testovacího adaptéru
C-LINK umožňuje uživateli definovat priority návrh testovacího adaptéru(například velikost testovací jehly ) v testovacím místě.

Program provede kompletní návrh testovacího adaptéru a zajistí rovnoměrnou rozložení testovacích míst, a kdykoli to bude možné, vyhne se použití jehel menší velikosti.
C-LINK také uživateli nabízí volbu typu hlav, které budou použity v každé lokaci, a vygeneruje nejvýkonnější možný testovací program.

C-LINK dokáže vyvinout testovací program pro Digitaltest MTS, ale i pro mnoho testovacích systémů ostatních výrobců.

Pro jednoduché testovací systémy přidělí C-LINK každé elektrické síti na desce číslo testovacího kanálu.

Pro testovací systémy, využívající vícenásobné testovací jehly, generuje C-LINK kompletní vstup do testovacího systému ? čímž umožňuje softwaru testovacího systému definovat číslo kanálu a generovat zprávu o pověření testovacího bodu.

C-LINK pak tato data přečte, aby dokončil proces generování testovacího adaptéru.

C-LINK podporuje mnoho různých možností testovacích adaptérů, jako například několik desek na jednom testovacím adaptéru (buďto stejných nebo různých), a oboustranné aplikace.

C-LINK poskytuje kompletní řešení pro vícenásobné i jednoduché testovací adaptéry.

Program generuje veškerá data, nutná pro výrobu testovacího adaptéru, jako například informace o vrtání nebo vodičích, ale také veškerou dokumentaci testovacího adaptéru včetně plánu testovacích jehel.

C-LINK kromě toho dokáže spočítat náklady na testovací adaptér, a to podle zákazníkem definovaných parametrů.

  • Popis okruhu
  • Dokumentace testovacího adaptéru
  • Výroba testovacího adaptéru
  • Mechanické provedení
  • Návrh testovacího adaptéru