Opravy

C-LINK opravy

Nová definice opravy s podporou přímé informace (bez papírového výstupu)
Před začátkem éry C-LINK znamenal termín ?přímá informace? to, že když se během testu vyskytlo chybové hlášení, neobjevilo se na papírovém výstupu. Po identifikaci čárového kódu bude chybové hlášení zapsáno na serveru, takže když bude deska přesunuta na opravu, čárový kód bude rozpoznán, a na displeji se zobrazí kompletní chybové hlášení, které se vyskytlo v průběhu testu.

C-LINK nabízí výhodu vyžití geometrie desky při její opravě, takže uživatel přesně vidí, kde a na které straně desky se nachází konkrétní součástka, anebo který testovací bod je spojen se kterou elektrickou sítí.

Protože C-LINK získává z CAD veškeré geometrické informace, je možné je také využít při opravě desky.

Velká výhoda je patrná během lokalizace zkratů na desce. V takovém případě jsou zvýrazněny různé trasy, které prochází různými vrstvami desky. Uživatel takto může snadno trasy sledovat, aniž by na různých vrstvách desky zanechával byť i průsvitné otisky. Při prohlížení těchto dat na obrazovce je lokalizace závad mnohem jednodušší.

C-LINK také generuje všechna data o komponentech ve formátu, který je využitelný v projektovém softwaru, takže když se zákazník při pohledu na součástku automaticky dozví všechny informace o ní, jako je například číslo součástky, elektrický model, provedení, model vývodů (například, které vývody jsou vstupní, výstupní, obousměrné nebo napájecí vývody), atd. Díky tomu nemusí uživatel mít po ruce dodací list, záznamový list každé součástky a ještě tabulku vzájemných odkazů desky.

S využitím opravářského výstupu C-LINK dostává termín ?přímá informace? nový význam, a to nejen díky eliminaci papírového štítku s chybovým hlášením, ale také veškeré papírové dokumentace o desce na opravářském pracovišti.