FrontEnd

C-LINK FrontEnd je „skořápkou“, z níž vybíhají všechna rozhraní CAD.

CAD rozhraní převádí vaše data DPS ze specifického CAD formátu (více než 64 formaátů CAD!!!) do standardního formátu DIF, který je používán v celé skupině C-LINK.

C-LINK FrontEnd navíc není omezen jen na nějaká specifická rozhraní ? vždy, když jsou nové nástroje CAD zaváděny na trh, jsou postupně přidávána nová rozhraní.
Existují dva hlavní zdroje informací, které jsou vyžadovány k zahájení produkce jakékoli desky plošných spojů (DPS). Za prvé data CAD odrážejí kompletní geometrii desky; za druhé pak seznam materiálu (BOM) poskytne čísla součástek a revizi všech použitých součástek.

S touto informací může C-LINK FrontEnd rychle připravit návrh nové DPS do výroby.

Aby se tento proces ještě dále zjednodušil, má v sobě C-LINK FrontEnd ještě i BOM Converter, snadno ovládaného průvodce, který uživateli pomáhá importovat informace BOM do databáze C-LINK.

Průvodce BOM Converter umožňuje uživateli vytvořit filtry, které čtou nejrůznější formáty souborů BOM, vyjímají z nich relevantní informace a převádějí je to databáze.

Existuje také možnost, kdy s těmito daty lze manipulovat, aby se vygenerovalo několik jiných výstupů, včetně textových souborů ve formátech, které předtím uživatel definoval.

BOM Converter je obzvláště výhodný pro zakázkové výrobce (OEM), kteří neustále pracují s mnoha nejrůznějšími formáty BOM.

Zákaznické rozhraní: Kromě ohromného množství dostupných rozhraní pro téměř každý dostupný CAD systém anebo standardní formát na trhu, může Digitaltest rychle vygenerovat jakékoli zákazníkem definované rozhraní CAD, aby zákazníkovi vyšel vstříc.