ICT, FCT

Mezi celosvětovými výrobci testovací elektroniky je Digitaltest jednou z vedoucích společností, a to díky svým pokrokovým produktům pro řešení kontroly kvality.
Ať se jedná o software nebo hardware firmy Digitaltest, napomáháme svým zákazníkům na celém světě spolehlivě vyrábět a prodávat nejmodernější produkty z oblasti telekomunikací, zdravotnictví, automobilového průmyslu a spotřebního trhu.
Naše zkušební systémy a softwarové nástroje jsou používány na mnoha polích elektronické výroby, například v oblasti průmyslové elektroniky, telekomunikací, automobilového průmyslu, spotřební elektroniky, zdravotnictví, vojenství a kosmonautiky.
Servisní dílny a střediska ne celém světě také používají technologii Digitaltest pro určení diagnózy, k údržbě a k upgrade nebo přezkoušení elektronických výrobků.
Trvalá spolupráce a těsný kontakt s našimi zákazníky nám umožňují vyvíjet produkty, které uspokojí jejich potřeby a dají vzniknout zkušebním a výrobním řešením, která hledají. Digitaltest již více než 25 let tvrdě pracuje na tom, aby si vydobyl pověst předního poskytovatele ATE řešení.
Výjimečné diagnostické pokrytí, krátká testovací doba to jsou vlastnosti, které Digitaltest odlišují od ostatních výrobců ATE (automatic test equipment, automatické testovací vybavení). Pokud si k tomu připočteme neúnavnou oddanost kvalitní servisem a technickou podorou, je snadné pochopit, proč se Digitaltest neustále rozrůstá na celém světě.
Digitaltest je s více než 1200 instalacemi na celém světě chápán považován jako uznávaný vůdce světa ATE .

Výrobcům osazených desek plošných spojů poskytuje Digitaltest kompletní řadu testovacích systémů.
Digitaltest také vyvinul kompletní řadu softwarových produktů na automatizaci výroby a systémy k řízení kvality.
Má také správné řešení pro jakýkoli testovaný problém. Díky těsné spolupráci s našimi celosvětovými zákazníky jsme vyvinuli nejrůznější řešení, upravená podle přání zákazníků, abychom splnili jejich testovací požadavky.

MTS 30

Základní, cenově velmi výhodný, stolní tester DPS.

Umožňuje vnitrovbvodový test s maximálně 512 analogovými testovacími body nebo maximálně 384 hybridními digitálně-analogovými body.
Pomocí externí tzv. funkční skříně je možné jej rozšířit o funkční testy, a integrovat externí přístroje s rozhraním IEEE.

MTS 180 EAGLE

Cenově dostupné vysoce kvalitní testovací zařízení.
MTS180 je ekonomickým řešením Digitaltestu pro výrobu ve velkém. Díky tomu, že je MTS180 již vybaven mechanickou přítlakovou jednotkou pro testovací adaptér a může být vybaven kombinací analogových a hybridních (digitálně-analogových) testovacích karet, reprezentuje samostatnou třídu.
Testovací zařízení může být dále dovybaveno funkčními zkušebními moduly, aby zajistilo vyšší diagnostické pokrytí a tím uspokojilo testovací požadavky vysokého počtu zákazníků.
Ekonomika testovacího zařízení není omezena jen na investiční náklady.
Ekonomické provedení armatury tlakové jednotky například dramaticky snižuje náklady na testovací adaptér .
Uživatelé mohou získat nejkomplexnější příslušenství a takovými možnostmi, jako je oboustranný test DPS, zkoušky kapacitní sondou OpenCheck z obou stran, atd; to celé za rozumnou cenu, která je mnohem nižší, než náklady na vakuovou testovací adaptér.
Systém může být vybaven až 2000 analogovými nebo 1600 hybridními testovacími body, díky nimž poskytne platformu přiměřené velikosti.

MTS 300 SIGMA

Souhrn všech testovacích strategií v jediném testovacím systému. MTS300 SIGMA byl firmou Digitaltest navržen tak, aby vyšel vstříc požadavkům na dnešní systémy: patří mezi ně flexibilita, vysoké diagnostické pokrytí a snadné programování. Flexibilitu zaručuje stavebnicová konstrukce a velké množství testovacích metod, které nabízí. V důsledku stavebnicové konstrukce může být MTS300 SIGMA také optimálně nakonfigurován pro aktuální požadavek, aniž by byly jakkoli omezeny možnosti budoucího rozšiřování.

U přístroje MTS300 SIGMA je také možno snadno provádět budoucí změny jednotlivých testovacích metod, stejně tak lze snadno měnit počet testovacích bodů.
Systém je navržen k dosažení vysokého výkonu; s možností až 1000 měření za sekundu je jedním z nejrychlejších přístrojů na trhu.

Testovací systém SIGMA nabízí analogové a digitální testování DPS, bezvektorové testování, funkční test, Boundary Scan rozhraní a programování pamětí.
MTS300 je možno integrovat do přenosného systému.
Dodatečná přístrojová skříň systém nabízí dostatek prostoru pro testovací konzolu MTS300, plus ještě prostor pro přístroje s rozhraním IEEE nebo VXI.
Tlakový systém, poháněný servomotorem, umožňuje oboustranné upínání a současné provádění vnitroobvodových i funkčních testů. Propojení krátkými vodiči mezi testovací jehlou a měřící elektronikou zaručuje kvalitu signálu a vysokou přesnost měření ? např. kapacity standardně již od 1pF.

CONDOR

Nejnovější technologie v oborou testování létajícími jehlami. Druhá generace testeru s létajícími jehlami Condor je nyní o 30 % rychlejší a má o 30 % nižší náklady.

Klikněte sem a podívejte se, jak to funguje.
Větší rychlost pro měření se odráží v lepším výkonu testu , aniž by se nějak snížila přesnost měření a opakovatelnost, navíc vysoká úroveň testovacího pokrytí umožňuje zaměřit se na přístupové body až na hranici 75 ?m. Čas pohybu sondy je dále zkrácen díky využití schopnosti Condoru optimalizovat pohyby stejně jako pohyby v osách X a Y. Tento automatický proces si v běhu vypočítá nejvyšší jednotlivou úroveň, a tyto zkoušky provádí těsně nad touto hranicí, místo aby probíhaly v letové hladině generické DP.

Aby se ušetřil čas na vývoj testovacího programu, nabízí CONDOR II vyspělou softwarovou podporu, která redukuje vývojovou fázi i dobu uvedení do provozu. Software využívá nejnovější C-LINK DTM Design to Manufacturing software, integrovanou softwarovou platformu, která kombinuje import CAD dat, management databáze součástek a generování programu. Mezi další softwarové systémové nástroje patří interaktivní schémata pro ladění programu a modifikační online nástroje, které umožní zaváděcí testy pro hardwarové modifikace DPS.

MTS500 CONDOR má čtyři identická testovací hlavy a až 1000 pevných čidel. Díky SMEMA-kompatibilnímu rozhraní a možnosti měřit desky až do rozměru 40,5 × 61 cm je systém ideální pro nejrůznější výrobní prostředí.
MTS 500 CONDOR Je charakteristický:

  • Vysokou rychlostí, vysokou přesností měření nepevných součástí
  • Krátkou dobou vývoje programu
  • Vylepšenou dostupností zkoušek
  • Inteligentními testy Nets Test na zjišťování zkratů
  • Až 1012 přídavnými pevnými testovacími body
  • Zlepšenou optickou kontrolou
  • Komplexní sada testovacích technik
  • Optimalizace pohybu v osách X, Y a Z
  • Sada výměnných nástrojů adaptaci pro testované DPS
  • Integrovaný dopvravník

CONDOR také může být přímo integrován ve výrobní lince (Inline).

OMEGA

Velmi výkonné testovací zařízení s vysokým počtem testovacích bodů.
MTS888, nejnovější testovací zařízení z rodiny MTS Digitaltestu, nabízí až 7040 analogových testovacích bodů anebo až 3456 hybridních testovacích bodů.
Díky nemultiplexované struktuře čidel (1:1) s logickou skupinovou definicí pro každý testovací bod MTS888 eliminuje nutnost generovat testovací program před navržením testovacícho adaptéru. Architektura nového testovacího zařízení umožňuje zahájit konstrukci testovacích adaptérů ještě před dokončením vývoje finálního testovacího programu, čímž se doba potřebná pro testy zkracuje ve většině případů o dva až tři týdny.
Rozsáhlá předřazená sériová paměť 256 K řadiče / senzoru, plus algoritmus inteligentní komprese dat, umožňují každému testovacímu bodu provádět samostatné programování z přístrojové desky a rychle využívat technik Boundary Scan.
Omega také může být integrována v ve výrobní lince (Inline).

C-LINK

Programové vybavení pro zavádění výroby a testování DPS.
C-LINK, představený v první verzi roku 1985, byl prvním produktem, který v jediné platformě spojil CAD, testy, opravy a výrobu.
Roku 1989 byl C-LINK uveden na trh jako samostatný produkt, který podporoval jiné výrobce testovacích zařízení.
Dnes se C-LINK stal standardním a nejvyužívanějším produktem na trhu. Jestliže se design propojí s testováním a výrobou, nesmírně se zkrátí doba zavádění výrobu, sníží se náklady, zlepší se kvalita výroby a stoupne ziskovost.
Rodinu C-LINK tvoří několik produktů, z nichž každý je zaměřen na specifickou oblast procesu výroby. Tyto moduly jsou následující: