Software

Naším zákazníkům nabízíme dva základní programy, se kterými budou schopni pokrýt veškeré své požadavky na kontrolu procesu vysoušení v reálném čase a současně budou mít kompletní přehled o stavu materiálu během fáze uskladnění a vysoušení ve skříni a následně i mimo skříň.
Pro náročné uživatele nabízíme SW pro kontrolu přístupu do našich sušících skříní za pomoci skenu ID karty operátora.


DRYCABINET SW

Software pro grafické zobrazení parametrů skříně v reálném čase (vlhkost + teplota). Komunikace je po LAN připojení.

Díky tomuto softwaru budete mít přehled o stavu Vašich vysoušecích skříní včetně automatického ukládání historie pro jednotlivé dny.

 • Program eviduje také kolikrák a na jak dlouho byly otevřeny dveře sušící skříně!
 • možnost nastavení hraničních a kritických hodnot pro teplotu a vlhkost
 • Zobrazení průměrných hodnot teploty a vlkosti ke každému dni
 • Možnost tisku reportu ke každému dni


DRYTrace SW

Velmi komplexní software pro evidenci a sledování stavu a lokace materiálu

 • Registrace / vložení pomocí skenu unikátního kódu materiálu 1D nebo 2D (SW obsahuje Wizard pro tvorbu unikátních čárových kódů, pokud uživatel nemá vlastní)
 • Knihovna součástek pro urychlení identifikace materiálu
 • Možnost manuální editace množství materiálu
 • Umístění materiálu pomocí skenu unikátního kódu police, případně přihrádky v polici (neomezená editace a přiřazování, není nutné skenovat skříň - police - přihrádka). SW obsahuje Wizard pro tvorbu čárových kódů umítění
 • Znázornění umístění požadovaného materiálu
 • Evidence a zobrazení doby uskladnění, doby možného použití (Floor Life Clock) a dobu nutné k úplné regeneraci materiálu na základě zvolených parametrů uvnitř skříně, včetně barevného kódování pro rychlou orientaci
 • Evidence doby, po kterou je materiál mimo vysoušecí skříň
 • Možnost skenu lokace materiálu v případě vyjmutí ze skříně pro rychlejší orientaci ve výrobě (SW obsahuje Wizard pro tvorbu čárových kódů umítění)
 • Alarm pro navrácení materiálu do vysoušecí skříně v případě překročení povolené doby, po kterou mohl být používán
 • Grafický editor skříní s barevným kódem pro každou zvolenou pozici

Tento SW mohou využívat i uživatelé sušících skříní od jiných výrobců !

Library Import SW pro DRYTrace

Pomocí této jednoduché aplikace má uživatel možnost naimportovat svoji knihovnu součástek do knihovny programu DRYTrace.
Požadovaný formát pro impoet je .csv.

RFID Acess Control System

SW pro kontrolu a evidenci přístupu do našich sušících skříní za pomoci skenu ID karty operátora. Operátor musí načíst svoji ID kartu a náš SW mu otevře pouze ty dveře kabinetu, ke kterým má povolený přístup. SW eviduje veškeré vstupy do kabinetu, jejich trvání a jméno uživatele, který je provedl. V SW lze nastavit maximální dobu, po kteru dveře zůstanou odemčené. Po jejím uplynutí se celý kabinet opět uzamče.
Součástí SW je i možnost exportu a importu seznamu uživatelů pro urychlení nastavení, pokud má zákazník více jak jednu sušící skříň MP DRY CABINET s funkcí RFID.