Dotační projekty

Společnost MP MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o. se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Název projektu: Vybudování centra pro vývoj a prototypování automatizovaných výrobních zařízení společnosti MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o.
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/17_093/0012266
Cíl projektu: Vybudování pracoviště pro realizaci vývoje vysoušecích kabinetů MP DRY Cabinet a automatizovaných pracovišť s využitím robotických řešení. Tento projekt je financován za podpory EU.
Datum zahájení projektu: 24.11.2017
Datum ukončení projektu: 31.12.2019
Způsobilé výdaje projektu: 7.671.500,00 Kč